יש מקומות בהם הנוף הוא חלק כל כך טריוויאלי

17/11/2021

haleli